DARASA LA ALHAMISI NA DR. CHRIS MAUKI: MAMBO MUHIMU YAKUZINGATIA ILI KUBORESHA MAHUSIANO

MAMBO MUHIMU YAKUZINGATIA ILI KUBORESHA MAHUSIANO

Tunaposema mahusiano tunamaanisha

 • Mahusiano baina ya marafiki wa jinsia moja
 • Mahusiano baina ya wanafamilia
 • Mahusiano baina ya wafanyakazi wa ofisi moja
 • Mahusiano baina ya mzazi na mtoto
 • Mahusiano baina ya mwajiri na mwajiriwa
 • Mahusiano baina ya wapenzi, nk
 1. Kuwepo na upendo thabiti

– Upendo huvumilia/hauhusudu/hauhesabu mabaya/haujivuni

huvumilai yote, huamini yote.

Wawezaje kujijua kuwa tayari uko kwenye penzi

 • Uhuru na uwazi wako katika kumwelezea mwenzako juu ya maishayako ya nyuma,hisia zako, matarajio yako, unavyovipenda na usivyovipenda
 • Uwezo na utayari wa kutumia muda mrefu pamoja

Muda: Muda maranyingi unaweza kutumika kama kipimo kizuri cha pendo, jinsi mnavyokuwa na muda mchache ndivyo jinsi penzi lenu linavyonyauka, na jinsi mnavyo kuwa na muda mwingi ndivyo mnavyolikuza penzi lenu.

 1. Mawasiliano

Ukosefu wa kujua namna ya kuwasiliana hususani kwa walioko katika penzi au marafiki imesababisha wengi kuachana au mahusiano baina yao kuwa butu.

Kujua jinsi ya kuwasiliana ni kama vile kumjua wakati gani mpenzi wako amekasirika na wakati gani anafuraha, kujifunza kuzisoma maana zilizo fichika ambako mwingine hawezi kuziona (Reading behind the curtain).  Kuweza kusoma maana hata katika mazungumzo yasiyo ya mdomo (nonverbal), kufahamu bayana kuwa nini humkasirisha na nini humfurahisha.

 1. Unyenyekevu

Hapa tunamaanisha uwezo wa kushuka na kukubali madhaifu yako bila kung’ang’anizwa, Kunyenyekea kusikosababishwa na hofu bali penzi hata katika nyakati ambazo mazingira yanaonyesha kuwa haki iko upande wako.  Ni vema kujuwa kuwa unyenyekevu ni adui mkubwa wa usawa wa kijinsia. Unyenyekevu pia ni adui mkubwa wa mfumo dume.

 1. Kuwa muelewa (understanding)

Usiwe wakati wote unajaribu kukwepa lawama.

Usiwe wakati wote unajaribu kutafuta vigezo vya kuthibitisha katika kila

unaloelezwa au  kuambiwa.

 1. Uwezo wa kusamehe na kukubali kusamehewa

Hiki ndicho kipimo pekee cha kukuwezesha kutofautisha  penzi la kweli na lile la uongo

Kama hautaweza kusamehe (pasipokujali ninini umefanyiwa) basi hauna pendo lakweli.

 

MAMBO HATARI KWA WANAOINGIA KATIKA MAHUSIANO 

 1. Epuka  kuhusiana na mtu wa imani tofauti. Kumbuka Imani inauhusiano mkubwa sana na hisia zako kwa hiyo waweza kujikuta unaumia zaidi.

– Usitazamie kumwokoa mwenzako ili uoane naye. Staili hii mara nyingi imeitwa PCM (Preach Convert Marry)

 1. Epuka mafunuo maana mafunuo hutokea katika vyanzo vitatu, Kwa Mungu, Kwa ibilisi na Kutoka katika hisia au nafsi zetu
 2. Usitegemee sana vigezo vya nje (fakamavile sura, mwendo, mavazi, umbile n.k.
 3. Ingawa elimu ni msingi, ni hatari kuitegemea iwe ndio kipimo chako.
 4. Usitegemee maoni ya watu wengine, kumbuka kila mtu ana hisia na matakwa yake.
 5. Kujua maisha na mwenendo  wa mtu huko awali ni muhimu    ila mambo ya kabila na ukoo yasiwe msingi sana kwako.
 6. Kamwe usichaguliwe, au kupendekezewa mchumba au mke, waweza kuja kuwalaumu wengine
 7.  Umri ni muhimu ila sio msingi wa kuchagua mwenza
 8. Usitoe maamuzi kwa kuangalia upendo wa nje, huu una hisia nyingi zisizo rasmi   kuliko upendo wa ndani. Ni rahisi mtu kuweza  kuwa “msanii”

 

ZINGATIA HAYA

 1. Tafakari nini hatima ya mahusiano yenu; Je ni ili kujifurahisha tu? Je ni katika kutafuta msaada wa kimasomo? Je ni ili kuwapamoja katika mitoko? Je ni katika kumuandaa mwenza wa maisha? Au ni mchungaji na kondoo wake wa kiroho?
 2. Jifunze kumuandaa mke/mume katika ulimwengu wa roho kabla na mapema, usisubiri kumuona kwa macho ya nyama.
 3. Maanisha unaposema “ngoja niombe au tuombe” na pia maanisha unaposema “Mapenzi ya Mungu yatimizwe”

 

UNAFANYA NINI UNAPOTAKA KUOA AU KUOLEWA

 1. Tengeneza mahusiano mazuri na wengine, panua wigo wa mahusiano kwa wengine sio tu wa kazini kwako au kanisani kwako.
 2. Ruhusu urafiki wako ujengwe katika misingi ya Imani.

kukua kwa urafiki wenu kuende sambasamba na kukua kwenu kiimani na

kijamii.

 1. Amua ni aina gani ya ndoa unahitaji kuwanayo Mfano. Kikristo/kisheria/kimila/, au kuishi na mwenza tu kirejareja.
 2. Fahamu mambo ya kimila au kiutamaduni yahusuyo ndoa baina yenu.

Msiishie kusema sisi hatuamini mila na jadi, sisi tuna mwamini Mungu,au

sisi ni wakisasa zaidi

YAKUPASA UOANE NA MTU WA NAMNA GANI

 1. Mtu unayeendana naye kiimani
 2. Mtu ambaye unaweza kumkubali na unaweza kujivunia.
 3. Mtu anayekuvutia kutokana na pendo sio kutokana rehema au fadhila
 4. Mtu ambaye ukotayari kumfia
 5. Mtu uliyekotayari kujivunia wakati wowote na mahali popote
 6. Mtu  anayeweza kukufanya ujisikie na kujivunia jinsia uliyonayo

KANUNI

 1. Anza na endeleza mchakato mzima kwa kumshirikisha Mungu
 2. Tafuta, ila pima ushauri toka kwa wengine
 3. Angalia mazingira na hali inayokuzunguka na ujiulize kama ukotayari kuingia katika mahusiano yanayo tazamiwa kuwa ndoa baadaye
 4. Tumia pia akili yako ya kuzaliwa.
 5. Hakikisha mnavitu vya kufanana, kutofautiana sana huleta misuguano maumivu ya moyo, ndoa nia kituo cha furaha sio masononeko

NAWEZAJE KUMTOKEA/KUJIWAKILISHA KWA NINAYE MPENDA

 • Kuwa wazi na mkweli
 • Lenga kusudi lako,
 • Maanisha

 

Na. Dr. Chris Mauki

Social, Relationship & Counseling Psychologist

Email: chrismauki57@gmail.com

www.chrismuki.co.tzDr. Chris Mauki. An expert in Relationships, Social and Counseling Psychology. Lecturer in Psychology: UDSM. Inspirational & Motivational speaker. Family man


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *