KANUNI YA MABADILIKO MAISHANI (FORMULAR FOR CHANGE)


Change = (D X V X F2) > R
Change = ( Dissatisfaction x Vision x More Faith) All these should exceed the Resistance you are facing

Mabadiliko = (Kutoridhika na maisha x Maono makubwa x Imani mara dufu ) Vyote hivi viyazidi mapingamizi na changamoto unayokutana nayo maishani.

 


 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *